top of page

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „ROVERS NATURA e-sklep” (zwanego dalej Sklepem), dostępny na stronach www.sklep.rovers.pl i www.sklep.babystart.pl, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 3. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 4. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:

  1. sprzedawcą jest administrator,

  2. kupującym jest użytkownik sklepu.

 

§2 Informacje podstawowe

 1.  

  Administratorem Sklepu Internetowego jest Rovers Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno, wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: KRS: 0000048389, NIP: 1130107961, REGON: 011135728.

  Rovers Polska specjalizuje się w sprzedaży produktów z różnych dziedzin, w szczególności Ginekologii/Cytologii Onkologicznej, wspomaganego rozrodu i leczenia niepłodności, Chirurgii oraz higieny szpitalnej. Od roku 1998 Rovers Polska prezentuje również unikalną kompozycję aparatury, podłoży i sprzętu jednorazowego użytku dla codziennej praktyki w laboratorium IVF. W odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby klinik IVF oraz ich pacjentów, oferujemy produkty najwyższej jakości, spełniające wymagania zgodne z najnowocześniejszymi standardami.

  W roku 2004 Rovers Polska rozwinęła swoją działalność również w kierunku produktów zdrowotnych i diagnostycznych dla domowego użytku. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która jest w stanie zaoferować pełny asortyment produktów wpływających na płodność zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Naszą misją jest oferowanie innowacyjnych produktów wspomagających pary, które chcą zostać rodziną.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

  1. tematyczne strony internetowe,

  2. sklep internetowy.

 4. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

 

§3 Korzystanie ze strony internetowej Sklepu

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.

 

§4 Składanie i realizacja zamówień

 1. Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez:

  1. formularz zakupu,

  2. inne środki komunikacji.

 2. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zakupu, podanego na stronach Sklepu Internetowego, na adres elektroniczny Sprzedawcy sklep@rovers.pl (w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu, fax-em 22737 11 96 lub pocztą) i potwierdzeniu przez Sprzedawcę jej zawarcie w przesłanym e-mailu zwrotnym.

 3. Zakupów można dokonać po wyborze produktów i po umieszczeniu danych teleadresowych na formularzu podanym na stronach Sklepu.

  W formularzu należy podać swoje podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

  Kupujący może również zaznaczyć chęć otrzymania stałego loginu i hasło do Sklepu. W takim przypadku jego dane zostaną zapisane w bazie danych. Administrator Sklepu może następnie podjąć decyzje o przydzieleniu Kupującemu loginu i hasła oraz wysłaniu ich do Kupującego*. Kupujący, który posiada login i hasło może się zalogować, ma wówczas dostęp do plików gotowych do pobrania umieszczonych przy towarach oraz nie musi podawać swoich pełnych danych przy składaniu kolejnych zamówień. Zalogowany Kupujący może również zmieniać swoje dane zapisane w systemie.

  Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
  *dotyczy wyłącznie lekarzy

 4. Kupujący posiada prawo do wyboru formy płatności, zgodnie z formularzem zamówienia.

 5. Wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia i kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia ROVERS potwierdza w wiadomości e-mail. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia zamówienia. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwość co do jego rzetelności oraz w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

 

§5 Jakość towaru

 1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość towaru. Wszystkie oferowane testy diagnostyczne posiadają odpowiednie certyfikaty jakości OE dla wyrobów medycznych do użytkowania w warunkach domowych.

 2. Informacji podanych na stronie internetowej, jak również wyników otrzymanych po zastosowaniu oferowanych produktów „domowych”, nie należy traktować jako zamiennika konsultacji medycznej. Zalecamy, przy jakichkolwiek wątpliwościach co do stanu zdrowia, skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

 

§6 Ceny produktów

 1. Ceny brutto znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 

§7 Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienie realizowane jest w ciągu 3-14 dni roboczych, z zastrzeżeniem pkt. 4, w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności:

  1. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze (patrz poniżej), czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia otrzymania zamówienia e-mailem,

  2. w przypadku wyboru przedpłat przelewem (patrz poniżej), czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłynięcia kwoty na konto Sprzedającego.

 2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli przedmiotu zamówienia nie ma w magazynie.

 

§8 Forma i czas dostawy

 1. Zamówione produkty wysyłane będą pocztą kurierską w odpowiednim, naturalnym opakowaniu pozwalającym na zachowanie dyskrecji.

 2. Czas dostarczenia wynosi do 3 dni roboczych.

 3. Koszty przesyłki będą doliczane do wartości zamówienia według poniższego schematu:

Sposób dostawy/Przewidywany czas dostawy/Koszt dostawy z VAT

Przesyłka kurierska DHL

Płatność przelewem; dostawa w terminie 24-48 h w dni robocze; koszt 20,00 zł

 

Przesyłka kurierska INPOST
Płatność przelewem; dostawa  w terminie 24-48 h w dni robocze; koszt 15,00 zł

Uwaga! Za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy przewoźnika Sprzedawca nie odpowiada.

 

§9 Warunki płatności

 1. Płatność przelewem musi być dokonana przed wysyłką przesyłki, na konto bankowe w ING Bank Śląski nr 09 1050 1025 1000 0005 0116 9536.

  Pełna kwota do zapłaty zostanie podana Kupującemu przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji i będzie uwzględniać wybraną przez Kupującego i podaną w zamówieniu formę płatności.

 

§10 Gwarancje

Wszystkie produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta i zostały opatrzone datą ważności.

 

 

§11 Reklamacje

 1. Gdy Kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan zawartości przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela.

 2. Jeżeli towar dotarł uszkodzony, należy spisać protokół, a Kupujący i doręczyciel powinni go podpisać. Przesyłkę wraz z protokołem Kupujący powinien na własny koszt odesłać na adres: Rovers Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno. Niespisanie protokołu skutkuje nierozpatrzeniem ewentualnych reklamacji przez Rovers.

 3. Ponadto, Kupujący powinien sprawdzić niezwłocznie stan zawartości przesyłki, nawet jeśli opakowanie nie zostało naruszone. W razie dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Kupujący powinien natychmiast skontaktować się ze Sprzedawcą.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji koszty związane z odesłaniem produktów Sprzedający w ciągu 10 dni roboczych zwróci na wskazane konto, a produkty uszkodzone zostaną wymienione na inne, pełnowartościowe. Jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający zwróci pełną wartość przesyłki.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej ROVERS NATURA e-sklep.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

© Rovers Polska 2021

bottom of page