top of page
Dreamstime%2520Katalog%25202015%2520Rozd

Zrównoważona suplementacja

Witaminy i Minerały

Wsparcie dla kobiet w ciąży i karmiących

Drogi poszukiwań…

Prowadzenie badań oznacza przede wszystkim opracowywanie i testowanie oryginalnych rozwiązań, kreowanie nowych ścieżek poszukiwań, koncentrując się przy tym na dedukcji zakładającej, że komórki zdrowego organizmu są zorganizowane według określonego schematu i komunikują się ze sobą przy pomocy znanego, właściwie uporządkowanego języka. Natomiast jakiekolwiek zakłócenie równowagi w tym zakresie prowadzi do powstania procesu chorobowego.

Zgodnie ze wspomnianą logiką leczenie polega na przywróceniu zachwianej równowagi, z uwzględnieniem prowadzonego trybu życia. Zaproponowana terapia powinna być efektywna, a zarazem dobrze tolerowana. Mając powyższe na uwadze naukowcy koncentrują wysiłki na rozwijaniu rozwiązań łączących działanie leków oraz preparatów pochodzenia naturalnego.

 

Producent LABORATOIRE CCD zbudował swoje doświadczenie poprzez projektowanie, wytwarzanie i promowanie innowacyjnych produktów medycznych, zwracając przy tym szczególną uwagę na problemy związane z prokreacją. Mamy przyjemność zaoferować Państwu zestaw OLIGOBS Procrea dla par planujących dziecko oraz OLIGOBS dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

bottom of page